Oblasti

Građansko pravo

Sve grane građanskog prava što posebno uključuje vođenje svih parnica i vanparnica kao i izvrsnih postupaka i to za:

Imovinsko pravo – uknjižbe nepokretnosti, sastavljanje svih vrsta ugovora i drugih pravnih poslova povodom prometa nepokretnosti, pokretanje i vođenje postupaka ozakonjenja – legalizacije, restitucije.

Nasledno pravo – Izrada testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine za života, nasledni sporovi.

Porodično pravo – Sastavljanje bračnih ugovora, razvod braka, poveravanje dece, zakonsko izdržavanje, utvrđivanje očinstva.

Ugovorno pravo – Pregovori kao i sastavljanje svih vrsta ugovora između pravnih i fizickih lica kako domaćih tako i stranih.

Privredno pravo

Osnivanje, registracija privrednih društava, sve vrste statusnih promena koje uključuju spajanje, podelu privrednih subjekata, sastavljanje svih vrsta ugovora u oblasti privrednog prava, vođenje privrednih sporova između privrednih društava i preduzetnika.

Radno pravo

Vođenje svih vrsta radnih sporova, otkazi, naknada štete, mobing, disciplinska odgovornost.

Pravo intelektualne svojine

Autorsko pravo – Zastupanje klijenata u svim sporovima povodom ostvarivanja prava autora i interpretatora, a posebno za filmska i televizijska i muzička dela, kao i ostvarivanje i zaštitu prava na žig.

Krivično i prekršajno pravo

Krivično pravo – Podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi, pravnih lekova, zastupanje prilikom zaključivanja sporazuma, zastupanje klijenata pred sudovima i tužilastvima, zastupanje lica oštećenih krivičnim delom.

Prekršajno pravo – Zastupanje klijenata pred prekršajnim sudovima.

Postupci pred Upravnim i Ustavnim sudom

Pokretanje postupaka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti, podnošenje ustavnih žalbi, vođenje upravno-sudskih postupaka.