Nešto više o troškovima potrebnim za vođenje izvršnog postupka

Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) stupio je na snagu 01.07.2016. godine. Zakon sadrži brojne novine, a mi ćemo se u ovom tekstu fokusirati na one najznačajnije za naše klijente.

Najbitnija novina Zakona o izvršenju i obezbeđenju svakako je činjenica da je izvršenje sada gotovo u potpunosti u rukama javnih izvršitelja. Sud ostaje nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja i trpljenja kao i izvršenje izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad.

Kako javni izvršitelj sada sprovodi postupak izvršenja, neophodno je da se on označi već u samom predlogu za izvršenje.

Izvršni postupak se pokreće kao i do sada, podnošenjem predloga za izvršenje nadležnom sudu koji donosi rešenje o izvršenju. Nakon donošenja rešenja o izvršenju, sud poverava dalju realizaciju izvršenja izvršitelju, koji sprovodi sve izvršne radnje.

Za izvršnog poverioca je važno istaći da pokretanjem izvršnog postupka za njega nastaju troškovi predujma izvršitelju. Naravno, na kraju postupka, svi troškovi koje je izvršni poverilac imao, padaju na teret izvršnog dužnika, ali procedura vezana za troškove je drugačija od one predviđene prethodnim Zakonom.

Naime, izvršni poverilac najpre uplaćuje iznos predujma koji javni izvršitelj utvrđuje svojim zaključkom, a sve prema Javnoizvršiteljskoj tarifi. Kada se ceo postupak sprovede, javni izvršitelj donosi zaključak gde utvrđuje visinu naknade za uspešnost sprovođenja postupka, koju prethodno snosi izvršni poverilac, ali koja na kraju pada na teret dužnika.

Prethodno, dakle, troškove izvršenja snosi izvršni poverilac, ali čl. 34 Zakona propisuje da je izvršni dužnik dužan da izvršnom poveriocu na njegov zahtev naknadi sve troškove koji su izvršnom poveriocu bili potrebni radi vođenja izvršnog postupka. Po sprovedenom izvršenju, izvršni poverilac podnosi zahtev javnom izvršitelju, koji o ovom odlučije svojim rešenjem.

Naknada troškova postupka može da se zahteva u roku od osam dana od okončanja izvršnog postupka, inače se troškovi ne priznaju. Javni izvršitelj, na zahtev stranke donosi zaključak o namirenju troškova u istom postupku i rešenje o naknadi troškova. Ovim rešenjem se usvaja zahtev izvršnog poverioca i izvršnom dužniku ostavlja rok da izmiri troškove koji su nastali tokom sprovođenja izvršenja (predujam i nagrada za uspešnost), pod pretnjom prinudne naplate.

Ukoliko izvršni dužnik ne izmiri navedene troškove u ostavljenom roku, javni izvršitelj donosi zaključak kojim se određuje sprovođenje izvršenja za ove troškove.

Izvršni dužnik ima mogućnost da tokom celog postupka dobrovoljno plati svoj dug koji ima prema izvršnom poveriocu, s tim što se njegov glavni dug uvećava ne samo za zakonsku zateznu kamatu i sudske i advokatske troškove već i za troškove koje je izvršni poverilac imao za javnog izvršitelja.

Jedina olakšica data izvršnom dužniku jeste da ako isplati dobrovoljno svoj dug nakon pokretanja izvršnog postupka, ali pre preduzimanja prve radnje izvršenja, naknada za uspešnost sprovođenja izvršenja se umanjuje za 50% u skladu sa Javnoizvršiteljskom tarifom.

Treba Vam pravni savet? Kontaktirajte nas »